Lihula Teataja 3 ja 4
P. 1

1Lihula valla ajalehtnr 3 (101) ja nr 4 (102) / November 2015KodanikualgatusestVarje Ojala-ToosLihula vallavanemNovembrikuu viimasel nädalal, kodanikupäeva paiku, tähista- takse üle Eesti juba kolmandat korda ühisnädalat, mis väärtus- tab kodanikualgatust ja ühiseid ettevõtmisi. Kodanikuühiskon- na põhialuseks on omaalgatus ehk see, mida igaüks meist saab ise ette võtta ning ära teha. Seesugune mõtteviis on üle kogu Eesti, õnneks ka Lihulas, järjest enam kanda kinnitanud ning hoogu juurde saanud.Tegusad ühendusedLihula vald on kodanikualgatuse ja -ühenduste poolest rikas. Meie vallas on registreeritud 47 MTÜd, tegutsevad mitmed seltsingud. Ühenduste panus Lihula arengus- se on hindamatu, sest märkimis- väärne osa meie valla kultuuri-, spordi- ja seltsitegevusest on just nende õlul ning vedada.Oma panuse ühenduste tegevuse toetamiseks annab ka Lihula vald, eraldades tegevustoetust. Toetuse taotlemist, andmist ja kasutamist Lihula valla eelarvest reguleerib ühenduste toetamise kord. Alates 2015. aastast hindab taotlusiLihula vallavalitsuse moodusta- tud viieliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad erinevate valdkondade esindajad.2015. aasta tegevusteks taotles toetust 24 ühendust, kellest ena- mik said positiivse vastuse. Kok- ku eraldati toetust u 24 000 eu- rot. Kuni 1. novembrini käesoleval aastal oli ühendustel võimalus taotleda toetust järgmiseks, 2016. aastaks. Taotlusi laekus palju ka tänavu.Aja lugu ja Lihula 805Lihulal, nagu ka igal muul paigal, on oma lugu, mille sisu ühiselt ning igapäevaselt juurde loome. Erilise tähelepanu alla satub see lugu taas järgmisel aastal, mil Lihula tähistab auväärset 805. sünnipäeva.1. jaanuarist 2016 võtame kasu- tusele tunnuslause, mille vali- miseks kuulutasime välja Lihula valla tunnuslause konkursi. Juu- beliaasta puhul toimuvad ka mit- med maakondlikud tähtsünd- mused just siin, Lihulas. Lisaks paneme kokku järgmise aasta programmi, kust leiab nii juube- livõtmes traditsioonilisi sündmusi kui ka täiesti uusi ettevõtmisi. Sa- mas oleme avatud kõigile uutele põnevatele ideedele ja algatustele. Mina usun sellesse, et Lihula on eriline koht – nii inimeste, asu- koha, looduse kui ka ajaloo ja kultuuripärandi poolest. Kui meie enda silmad säravad ja me ise vä-Foto: Lihula veski 1910, Kaido Saak erakoguga-väga usume sellesse, mida me teeme, on inimesed nõus kampa lööma. Tean oma kogemusest, et kui millessegi siiralt uskuda ja selle nimel visalt ning järjekindlalt tegutseda, on võimalik ellu viia ka esialgu utoopilisena tundunud plaane ja unistusi.Tänan kõiki, kes kaasa mõtlevad ja tegutsevad.Teid on uskumatult palju, aitäh!Meie lood• Lihula valla kultuurikava• Jaak Kastepõld: Suured tänud tegijatele!• Perekond Hinsberg: “...juuri peab ainult oma muld”• Matsalu rahvuspark paistab silma jätkusuutliku turismiga• Lihula Turismiinfopunkt oli sel aastal taas avatud• Marika Mann tahab Läänemaale tuua kuni miljon eurot• Maagiline Kihnu jääb kauaks meelde• Lihula Teataja uudiste- portaali TOP15• Swedbanki pangabuss asendub nõustaja teenusega• Spordiuudised ja palju muud


   1   2   3   4   5